Ny Overlund Skole

Opgave Folkeskole i sammenhæng med eksisterende idrætsfaciliteter, konkurrenceforslag
Sted Overlund, Viborg
Areal 11.500 m2
År 2019
Bygherre Viborg Kommune
Team Tegnestuen Vandkunsten, Bisgaard Landskab, Henry Jensen

 

Bygherres vision:

”Overlund rykker sammen” er et naturligt centrum for samvær, læring, bevægelse og fællesskab i bydelen – på tværs af alder og interesser. Her er vi fælles om mest – fælles og nærmest.”

Overlund rykker sammen er et begreb og derfor en ambition, der rækker ud over design af en skole og mere går i retning af en arkitektonisk strategi for et fællesskab, der interagerer og integrerer med den eksisterende by og den eksisterende foreningskultur. Den nye skole skal dele sin aktivitet med offentligheden på alle skalaer, så fællesskaber på tværs gensidigt kan befrugte hinandens aktiviteter både indenfor og udenfor skolen.

Skolens faciliteter kan betegnes som sammensmeltningen af fire grundlæggende bymæssige aktiviteter, nemlig skole, værksteder, forsamling og sport. Måden, de samles på, er nøglen til det moderne forsamlingshus.

Skolen bygges op af fire huse omkring et centralt torv, som fordeler sig over to etager, indendørs i stueplan og udendørs på taget i første sals plan, og binder husene sammen i en dynamisk helhed, hvor grænserne mellem oppe/nede og inde/ude bliver flydende, og aktiviteterne det ene sted smitter af på aktiviteterne det andet sted.

Vi placerer skolen i krydsfeltet mellem primære flows i området og i mødet mellem boldbaner, eksisterende træbeplantninger, bevoksninger og græsarealer. Skolens hovedindgang bliver det første man møder fra den primære adgangsvej, og skolen får herved et tydeligt ansigt og bliver det naturlige mødested og omdrejningspunkt for bydelen og trækker på alle områdets kvaliteter samtidigt. Overlund får et nyt centrum.