KONKURRENCEVINDER – 31.000 M2 UNDERVISNINGS- OG KULTURBYGGERI SYD FOR OSLO

ROLVUNG OG BRØNDSTED VINDER NY SKI VIDEREGÅENDE SKOLE MED FOLKEBIBLIOTEK OG DANSESKOLE I SAMARBEJDE MED RAMBØLL ARKITEKTUR OG BYGG.

Ski er en lille by i vækst i pendlerafstand fra Oslo. Med det nye Ski VGS med tilhørende kulturelle funktioner, bliver byggeriet et stærkt omdrejningspunkt for byens liv og udvikling, hvor rådhuset bliver nærmeste nabo.

Nybyggeriets tre sammenkædede huse omkranser rådhuset, og med tegl som fælles facademateriale skabes en ny familie af offentlige bygninger midt i byen.

Med ambitionen om et BREEAM excellent byggeri og en udstrakt brug af træbeklædninger i indvendige rum, skabes et varmt og taktilt indre for oplandets unge og byens befolkning.

Projekteringen er i gang i samarbejde med Rambøll og de to bygherrer, Viken Fylkeskommune og Nordre Follo Kommune.

 

Vinder: Trondheim Kommunes Byggeskikkpris 2019

Vi er meget stolte af at vi sammen med Skanska og Rambøll er blevet tildelt denne fine pris for Ny Heimdal VGS

 Vinder: Konkurrence om Nidarvoll og Sunnland skoler, 15.000 m2 nybyggeri samt Ishavsbyen VGS i Tromsø, 14.000 m2

Vi er i gang som underrådgivere for Rambøll Arkitektur i Trondheim

Om Rolvung og Brøndsted arkitekter

Rolvung og Brøndsted Arkitekter er dannet i 2016 af de to ejere og stiftere, Anja Rolvung og Jakob Brøndsted, ud fra et ønske om at fortsætte og udbygge et mangeårigt samarbejde om udvikling af opgaver og arkitektur i især Danmark, Norge og Grønland.

Fokus i den nye virksomhed er særligt udvikling og ledelse af projekter. Vores kernekompetencer ligger i omsætning af komplekse problemstillinger og programmer for byggeri til klare arkitektoniske koncepter og løsninger, og efterfølgende ledelse og styring af processer i videreudviklingen af projekt og projektering til færdigt byggeri.

Målet er god arkitektur for mennesker.

Gennem et 15-årigt partnerskab i arkitektvirksomheden KHR Arkitekter AS har vi opbygget en fælles forståelse og bølgelængde om arkitektur, projekter og firma; en fælles forståelse som nu videreføres i en selvstændig arkitektvirksomhed.

De fleste af de projekter, vi har stået for som partnere hos KHR arkitekter, er resultat af nationale eller internationale projektkonkurrencer, hvor vi også har forestået ledelsen af totalrådgivergrupperne i konkurrencefasen. 

De primære opgaveområder har været byggeri til sundhedsformål og byggeri til kultur- og undervisningsformål.

Vi arbejder som selvstændigt rådgivningsfirma og som konsulenter eller underrådgivere for andre.

Jakobs CVAnjas CV

Tidsskriftet BYG bragte en artikel om to af Rolvung og Brøndsteds projekter under temaet “Tektonik og bæredygtighed i byggeriet”, hvor vi fokuserede på anvendelsen af træ i to meget forskellige byggerier. Læs artiklen her.

RB_logo

Rolvung og Brøndsted arkitekter er et anpartsselskab og er 100 % ejet af Anja Rolvung og Jakob Brøndsted.