Alta Nærsykehus vundet – 2000 km højt mod nord!

Sammen med Rambøll arkitekter og ingeniører og pka ARKITEKTER i Trondhjem har vi vundet projektet om udbygning af Alta Nærsykehus for Finnmarkssykehuset og Sykehusbygg HF.

Anja Rolvung skal fungere som projektleder for projektet, der er på i alt 5.500 m2. Nybyggeriet skal rumme faciliteter til somatiske funktioner i form af sengeafsnit, fødeafsnit, operationsstuer og billeddiagnostik samt til psykiatriske funktioner. Derudover rummer projektet opgraderinger af ambulatorier og dagbehandling i eksisterende sygehus.

Byggeriet skal ibrugtages i 2019.

 

 

Rolvung og Brøndsted Arkitekter

Om Rolvung og Brøndsted arkitekter

Rolvung og Brøndsted Arkitekter er dannet i 2016 af de to ejere og stiftere, Anja Rolvung og Jakob Brøndsted, ud fra et ønske om at fortsætte og udbygge et mangeårigt samarbejde om udvikling af opgaver og arkitektur i især Danmark, Norge og Grønland.

Fokus i den nye virksomhed er særligt udvikling og ledelse af projekter. Vores kernekompetencer ligger i omsætning af komplekse problemstillinger og programmer for byggeri til klare arkitektoniske koncepter og løsninger, og efterfølgende ledelse og styring af processer i videreudviklingen af projekt og projektering til færdigt byggeri.

Målet er god arkitektur for mennesker.

Gennem et 15-årigt partnerskab i arkitektvirksomheden KHR Arkitekter AS har vi opbygget en fælles forståelse og bølgelængde om arkitektur, projekter og firma; en fælles forståelse som nu videreføres i en selvstændig arkitektvirksomhed.

De fleste af de projekter, vi har stået for som partnere hos KHR arkitekter, er resultat af nationale eller internationale projektkonkurrencer, hvor vi også har forestået ledelsen af totalrådgivergrupperne i konkurrencefasen. 

De primære opgaveområder har været byggeri til sundhedsformål og byggeri til kultur- og undervisningsformål.

Vi arbejder som selvstændigt rådgivningsfirma og som konsulenter eller underrådgivere for andre.

Jakobs CVAnjas CV

Ny Heimdal VGS, Trondheim NO

Vinder af 2-faset totalentreprise konkurrence juni 2015. Videreudvikling i dialog-fase med bygherre. Byggestart maj 2016, detailprojektering hele 2016. Forventet færdigstillelse maj 2018.

Se mere

New AARCH, Aarhus DK

Åben international arkitektkonkurrence med 3 vindere. Fortsættelse i ny konkurrence med yderligere 3 forhåndsprækvalificerede teams, i alt 6 teams. Rolvung og Brøndsted deltager på team AA-LAB, vinder i åben konkurrence.

Se mere

RB_logo

Rolvung og Brøndsted arkitekter er et anpartsselskab og er 100 % ejet af Anja Rolvung og Jakob Brøndsted.