Rolvung og Brøndsted Arkitekter blev stiftet i 2016 af de to ejere, Anja Rolvung og Jakob Brøndsted, ud fra et ønske om at fortsætte og udbygge et mangeårigt samarbejde om udvikling af opgaver og arkitektur i særligt Danmark, Norge og Grønland. Et partnerskab gennem 15 år i arkitektvirksomheden KHR Arkitekter A/S dannede grundlaget for en fælles forståelse og bølgelængde om arkitektur, projekter og firma; en fælles forståelse, som er afsættet for Rolvung og Brøndsted Arkitekter.

Arkitektur handler for os om, hvordan vores huse opfører sig overfor deres omgivelser og overfor dem, der bruger husene.

Bygninger er blivende og offentlige. Et nyt eller transformeret byggeri, der tager plads og rum i byen, må give noget tilbage.

Det er ikke ensbetydende med at give afkald på arkitektonisk karakter, bare at karakteren må tage farve af det sted, man bygger. Godt naboskab giver grobund for bæredygtige relationer. Både for dem, der ser husene som del af byen og for dem, der skal bruge husene. Målet er god arkitektur for mennesker.

Vi har mange opgaver indenfor byggeri til sundhedsformål og byggeri til kultur- og undervisningsformål. Der er ofte tale om større projekter, vundet i konkurrence, som har en høj grad af kompleksitet, både i forhold til byggeriernes karakter, men også i forhold til de organisationer på bygherre- og brugerside, som vi samarbejder med. Det trives vi med.

Ledelse og arkitekturudvikling går for os hånd i hånd, og samarbejdet i den vanskelige proces det er at navigere igennem ideudvikling, projektering og byggeri, er noget af det, der optager os allermest.

I de senere år har vi været heldige at tage del i opgaver, der omfatter fredede byggerier og byggerier, der fordrer høj grad af transformation. Disse opgaver har endnu flere interessenter, måske et andet tempo, og på sin vis en endnu større spændvidde. Det finder vi dybt interessant. Det er opgavetyper, vi i høj grad søger.

Det er lykkedes os at tiltrække nogle virkelig dygtige medarbejdere. Sammen med dem, og ikke mindst i kraft af dem, føler vi os klar til at prøve kræfter med næsten alle opgavetyper.