SKI Videregående Skole

KONKURRENCEVINDER – 31.000 M2 UNDERVISNINGS- OG KULTURBYGGERI SYD FOR OSLO

ROLVUNG OG BRØNDSTED VINDER NY SKI VIDEREGÅENDE SKOLE MED FOLKEBIBLIOTEK OG DANSESKOLE I SAMARBEJDE MED RAMBØLL ARKITEKTUR OG BYGG.

Ski er en lille by i vækst i pendlerafstand fra Oslo. Med det nye Ski VGS med tilhørende kulturelle funktioner, bliver byggeriet et stærkt omdrejningspunkt for byens liv og udvikling, hvor rådhuset bliver nærmeste nabo.

Nybyggeriets tre sammenkædede huse omkranser rådhuset, og med tegl som fælles facademateriale skabes en ny familie af offentlige bygninger midt i byen.

Med ambitionen om et BREEAM excellent byggeri og en udstrakt brug af træbeklædninger i indvendige rum, skabes et varmt og taktilt indre for oplandets unge og byens befolkning.

Projekteringen er i gang i samarbejde med Rambøll og de to bygherrer, Viken Fylkeskommune og Nordre Follo Kommune.