Vinder Toftegårds Plads i Valby

Toftegårds Plads – vinder af parallelopdrag Københavns Kommune

PROGRAM

Københavns Kommune har besluttet, at der skal opføres et nyt bibliotek på Toftegård Plads, i tillæg til det eksisterende Valby Kulturhus, og at der i den sammenhæng skal udarbejdes en helhedsplan for pladsen. Som en del af helhedsplanen indgår der mulighed for at opføre yderligere en boligbebyggelse, som kan være med til at definere pladsens byrum og give rumlig kvalitet.

VISION

Med opførelsen af det nye bibliotek bliver Toftegårds Plads et nyt mødested og kulturpunkt i Valby. Vi ønsker med projektet ” Bølgen” at skabe en robust ramme for byliv og udfoldelsesmuligheder for byens borgere. Et sted, hvor mennesker kan mødes, og hvor mangfoldigheden sættes i centrum.

Vi arbejder ud fra tre temaer:

DEN BLØDE BY: På Toftegårds Plads skal det organiske, det bløde og det grønne møde det robuste og urbane. Vi tager udgangspunkt i Valbys lokale DNA – stedets terræn som base, de bygninger, den aktivitet der er, som en del af stedets unikke karakter og identitet.

FÆLLESSKABER: Fællesskaber skal sættes i fokus. Vi skal komme hinanden ved på tværs af alder og interesser. Borgernes egne initiativer skaber den urbane landsby, som vil blive efterspurgt i fremtidens byudvikling.

Vi vil sætte mennesket i centrum: Vi bygger i øjenhøjde og med udgangspunkt i menneskelige behov.

SYNERGI OG SAMSPIL: Vi tror på, at synergier opstår, når flere enkeltdele sammenkobles. Ved at sammentænke landskab med bygninger, sammensmeltes inde- og uderum, og summen af de forskellige dele skaber det helstøbte sted.
Afskærme, men indbyde: Vi afskærmer for trafik og støj, men gør stadig pladsen åben.

Bygherre: Københavns Kommune

Rolle: Konkurrenceteam med Schønherr Landskabsarkitekter og sociolog Anne Sophie Hornemann

Omfang: Indbudt parallelopdrag i konkurrence mod BIG, 1. præmie, grundlag for helhedsplan og lokalplan

Periode: 2019