Ny Heimdal VGS, Trondheim Kommunes Byggeskikkpris 2019

Heimdal VGS – vinder Trondheim Kommunes Byggeskikkpris 2019 

Heimdal VGS placeres som en kompakt figur i sine grønne omgivelser. Med sine store udeanlæg og tilhørende idrætsanlæg indgår Heimdal VGS i det øst-vest gående grøntdrag, som udgør midtpunktet for byområdet Kolstad-Saupstad. Skolen kommer på denne måde til at være et naturligt omdrejningspunkt for bylivet og vil være en central medspiller i områdeløftet for den socialt belastede bydel.

 En terrænforskel på 2 etager indoptages i bygningsfiguren i form af et trappeforløb, der skaber hovedindgange og forbindelser mod øst og vest. Under terræn huses Kolstad Arena med tilskuerkapacitet til 4.000 personer, hvor taget over Arenaen bliver en del af det overliggende parkstrøg.

 Atriet i skolens midte er centrum for skolens liv. På de øverste etager er skolens mere private rum med klasserum og fagspecialer. På de nederste etager findes udadvendte funktioner for kultur og musik, med store auditorier med teaterscene, dansesal og idrætsfaciliteter. Fokus er på skolens rolle som kulturskaber og fundament for både bredde-idræt og elite-idræt.

Byggeriet er en Zero Emission Building, og beskrives som Norges mest energieffektive skole. Elektrokrome glas anvendes integreret som solafskærmning

Bygherre: Sør Trøndelag Fylkeskommune.

Rolle: Arkitektfaglig leder for konkurrence og projektering hos Rambøll Bygg og Arkitektur og Skanska, underrådgiver for Rambøll. Jakob Brøndsted overordnet ansvarlig med fokus-områder arkitektur og pædagogik, proces og ledelse.

Omfang: To-faset dialogbaseret totalentreprisekonkurrence. 1. præmie. Projektering alle arkitektydelser frem til færdigt byggeri.

Areal: 31.000 m2.

Budget: 1,1 mia NOK.

Status: Ibrugtaget sommeren 2018

Miljøprofil: Zero Emission Building (CO2 neutral), som producerer mere energi end det bruger via geo-brønde, biogasanlæg og solceller. Overskudsenergien sælges. Bygget er en av de første med elektrokromatiske glas som integreret solafskærmning i facader

 

GHL06659

HVGmin

GHL06690