Alta Nærsykehus, Alta Norge

Alta Sykehus, Alta NO

Alta nærsygehus ibrugtages efter sommerferien 2019 som planlagt.

Alta nærsykehus er detailprojekteret i tæt samarbejde med totalentreprenør og bygget parallelt med projekteringen over to år. Eksisterende sygehus har været i drift i hele byggeperioden.

De nye bygninger skal huse faciliteter for dagkirurgi, billeddiagnostisk afsnit, dagbehandling, fødeafsnit samt sengeafsnit til somatik og psykiatri. Alle de nye afsnit kommer til at fungere gnidningsfrit sammen med de ombyggede afsnit i det eksisterende sygehus.

Arkitektonisk har vi valgt at bygge videre på den bygningsstruktur, som det eksisterende sygehus har. Derved lægger vi tilrette for, at sygehuset vil kunne udvides i fremtiden. En ny vinklet sengefløj forbinder eksisterende fløje, hvorved logistikken bliver optimal i det samlede bygningsanlæg. Den nye sengefløj beklædes med lærketræ og er tilpasset skalaen i de omkringliggende villaer også opført i træ.