Jakob Brøndsted 
Arkitekt MAA


Karriere:
2016 – Partner og stifter Rolvung og Brøndsted Arkitekter 2015 – 2016 Selvstændig konsulent, projektledelse
1999 – 2014 Partner, KHR arkitekter
1995 – 1999 Arkitekt, KHR arkitekter
1991 – 1995 Arkitekt, Århus, København, Hamborg

Uddannelse:
1991 Cand. Arch. fra Arkitektskolen i Århus
1988 Studier ved North East London Polytechnic
1987 Studier Kunstakademiets Arkitektskole
1982 Matematisk student fra Ordrup Gymnasium

Sprog:
Dansk, engelsk, tysk og kendskab til fransk og ungarsk

Tillidshverv:
Medlem af Undervisningsministeriets censorkorps for arkitektuddannelsen

Medlem af Akademisk Arkitektforenings fagdommerkorps

Næstformand i censorformandskabet for det samlede censorkorps ved de kunstneriske uddannelser
Medlem af projektudvalget for Arkitekter Uden Grænser (international NGO)


FAGLIGT RESUME

Det primære fokus for arbejdet som arkitekt er projektudvikling og projektledelse, et fokus som er udviklet gennem mange år.

Udarbejdelse af arkitektkonkurrencer og efterfølgende ledelse af vundne konkurrencer har været drivkraft både i partnerskabet hos KHR arkitekter og siden ved selvstændig virksomhed. Som medejer af en arkitektvirksomhed er rollen at være leder med ansvar for økonomi og arkitektur. Deltagelse i de enkelte projekter spænder oftest fra gennemførelse af konkurrencer og videre gennem projekteringen af det vundne projekt frem til opførelse af byggeri. Det opgavemæssige og arkitektfaglige fokus har igennem en årrække ligget på udviklingen af større – ofte offentlige – institutioner og byggerier i tæt samarbejde med klienter og interessenter, hvor sammenhæng mellem arkitektur, funktion, bæredygtighed og sted har været nøgleord. I mange projekter er den store skala desuden et primært omdrejningspunkt i form af helhedsplanlægning og bebyggelsesudvikling.

Samarbejdet med Rambøll i Trondheim er et andet primært fokus. I samarbejde har vi vundet og projekterer Ny Heimdal VGS i Trondheim samt Steinkjer Skole.

En række samarbejder med danske virksomheder har blandt andet resulteret i 1. præmien på NEW AARCH, ny Arkitektskole i Aarhus.

Som projektleder for udviklingen af overbygningsuddannelsen +2 for unge arkitekter, et bredt og delvist fondsfinansieret initiativ i arkitektbranchen i Danmark, er fokus blevet udvidet til også at omfatte branchens og arkitektfagets organisatoriske og strategiske rammer.


ERFARING – UDVALGTE PROJEKTER

2016-2018: NEW AARCH ny Arkitektskole i Aarhus
International indbudt projektkonkurrence, del af totalrådgiverteam for nystartet arkitektfirma Vargo Nielsen Palle, øvrige deltagere omfattede blandt andre BIG, SANAA (Tokyo), Lacaton og Vassal (Paris). 1. præmie. Projekteringsleder for totalrådgiverteamet i faserne Byggeprogram, Dispositionsforslag og tidligt udbud i totalentreprise. 12.500 m2, anlægssum inkl honorar og omkostninger ca 280 mio kr. NEW AARCH indgår som et vigtigt element i udviklingen af de meget centrale Godsbanearealer i Aarhus. Den nye arkitektskole bliver den første nybyggede arkitektskole i Danmark nogensinde.

2015 – Ny Heimdal VGS, videregående skole i Trondheim, Norge
Konkurrence: Arkitektfaglig leder og konsulent for konkurrencegruppe hos Rambøll Arkitektur i Trondheim i samarbejde med Skanska. To-faset dialogbaseret totalentreprisekonkurrence. 1. præmie. Projektering: Arkitektfaglig leder og konsulent for projekteringsgruppe hos Rambøll Arkitektur i Trondheim i samarbejde med Skanska. 31.000 m2. Anlægssum 1,1 mia NOK. Byggestart foråret 2016. Skolen huser ca. 1.000 elever med bl.a. faciliteter til kultur og idræt (Kolstad Arena), med tilskuerkapacitet til 4.000 personer. Ny Heimdal VGS er samtidigt tænkt som del af et samlet områdeløft for Saupstad udenfor Trondheim. Bygherre: Sør Trøndelag Fylkeskommune.

2015 –  +2 ny overbygningsuddannelse for unge arkitekter, projektleder
Projektleder for pilotprojekt for ny overbygningsuddannelse for unge arkitekter, som ønsker en arkitektfaglig professionalisering som del af deres ansættelse i arkitektvirksomheder. Projektlederens opgave er at udvikle det faglige indhold i overbygningsuddannelsen i tæt samarbejde med landets tegnestuevirksomheder samt en styregruppe bestående af rektorer og direktører for hhv. KADK og AARCH samt Danske ARK, Arkitektforeningen og FAOD. Uddannelsesprogrammet er igangsat februar 2016. 

2012 – 14: SUND, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU, Odense
Projektleder for arkitektarbejder. SUND omfatter bl.a. undervisningsarealer for medicinstudiet med tilhørende specialer og laboratorietunge forskningsafsnit. Projektet udvikles for bygherre BYGST i tæt samarbejde med  SDU. Projektet gennemføres af konsortiet Medic OUH. SUND sammenbinder det eksisterende SDU mod nord med det fremtidige Nyt OUH, Odense Universitetshospital, mod syd. Programmering, dispositionsforslag og projektforslag, 50.000 m2. Anlægssum ca. 1,2 mia kr. 

2010-13: Nyt OUH og SUND
Nyt Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet. Deltagelse i udarbejdelse af konkurrenceforslag for konsortiet Medic OUH. 1. præmie. Herefter leder af arbejder vedrørende helhedsplan, og tværgående designansvarlig. Overordnet ansvarlig for gennemførelse af VVM redegørelse og lokalplan i samarbejde med to bygherrer (Region Syddanmark og BYGST), Naturstyrelsen og Odense Kommune. Ansvarlig for samarbejde mellem bygherrer og Odense Kommune vedrørende implementering af ny letbane gennem hospitals- og universitetsområdet. Dialog med Flyvertaktisk Kommando om helikopter landingsplads. Håndtering af arbejder vedrørende regnvandsopsamling i vådområde for den samlede bebyggelse (285.000 m2).

2007 – 14: Projektet ”Helleren”, Amalie Skram VGS og AdO Arena, Bergen, Norge
Videregående skole og nationalt svømmestadion, 1.præmie i projektkonkurrence 2007. Projektet sammenfletter programmer for skole og svømmehal i ét anlæg og er med sin udformning og placering en dynamo for byudvikling i et tidligere ”bagside-areal” i Bergen centrum med godsbaneareal og store vej anlæg. To bygherrer, Hordaland Fylkeskommune for skoledelen, og Bergen Kommune for svømmehalsdelen. Skoledelen huser undervisningsfaciliteter til ca. 1000 elever. Partneransvarlig som totalrådgiver og overordnet projekteringsleder for alle faser fra og med vundet konkurrenceprojekt til færdigt opført byggeri. 28.000 m2. Projektet udstillet på Nasjonalmuseet i Oslo, del af udstillingen ”Arkitekturimport” 2013. Byggeriet indstillet til Statens Byggeskikpris 2015.

2008-2011: Ørestad Skole og Folkebibliotek, København
Ansvarlig for udarbejdelse af konkurrenceprojekt, parallelopdrag i workshop baseret rammeaftale, 1. præmie. Bygherre Kbh. Kommune. Skolen er opført i sine 8 etager i Ørestad City. Indstillet til Mies van der Rohe prisen 2012, præmieret med Arkitektforeningens ”Store Arne” 2012. Udstillet på Venedig Biennalen 2016.

2006-2011: Atuarfikk Hans Lynge, Ny folkeskole i Nuuk, Grønland
1. præmie i totalentreprisekonkurrence i samarbejde med Pihl & Søn. Ansvarlig for konkurrenceforslag og efterfølgende projektleder for arkitektarbejder til projektering og opførelse af skolen i totalentreprise. 6.000 m2. Skolen er valgt som eksponent for en lang række projekter udviklet og opført i Grønland gennem en 15-årig periode.


ERFARING – ANDRE PROJEKTER

2017 – : Steinkjer Skole, Norge
Totalentreprisekonkurrence i samarbejde med Skanska og Rambøll, Trondheim. 1. præmie. Ca. 6.000 m2. Projektering i totalentreprise 2017-18. Byggefase 2018-19. Overordnet deltagelse og ledelse i konkurrence og projektering.

2017: AAU Science and Innovation Hub
Prækvalificeret til projektkonkurrence i samarbejde med Vargo Nielsen Palle, Tri-Consult, Kristine Jensens Tegnestue og Steensen Varming. Fælles udformning af konkurrenceforslag, ca. 8.000 m2 forskerfaciliteter. Ikke vundet.

2015: Pavillon MAA 2015, Kongens Have, København
Projektleder (bygherre) for opførelse af 1. præmie projekt for Arkitektforeningens konkurrence om midlertidig pavillon i Kongens Have opført i Nordisk træ.

2011 – 2012: DNV Gødstrup
projektkonkurrence, projektleder for konkurrenceteam, 150.000 m2 nyt regionshospital, delt 1. plads i fase 1, 2. præmie ved endelig afgørelse i fase 2.

2008 – 2009: Butikscenter m. boliger i Nuuk, Grønland
Projektudvikling i samarbejde med MTH og Nuuk Kommune, 25.000 m2, opdragsansvarlig

2008 -2010: Udvidelse af Frederiksberg Centret, København
Projektudvikling for Danica Pension m. DEAS og Hoffmann, 14.000 m2, opdragsansvarlig

2008 – 2010: Ørstedskolen på Langeland
Projektleder i OPP projekt, 1. præmie, efterfølgende opførelse af 14.500 m2 ny folkeskole.

2007 – 2009: Slotsskolen i Horsens
Projektleder i totalentreprisekonkurrence, 1. præmie, efterfølgende opførelse af 7.000 m2 ny folkeskole, nybygning

2008 – 2009 Bygherrerådgivning Farum Kommune, Farum Bytorv, bebyggelsesplanlægning

Bygherrerådgivning Slagelse Kommune, helhedsplan for 2 svømmehalsudbygninger

2006 – 2008: Professionshøjskolen Metropol, København NV
Projektleder i totalentreprisekonkurrence, 1. præmie, efterfølgende opførelse af 28.000 m2 ny uddannelsesinstitution, blandet nybyggeri og ombygning. Præmieret af Udvalget til Hovedstadens Forskønnelse, København

2006- 2007: Udvidelse af Grønlands Naturinstitut, Nuuk, Grønland
Bygherre Aage V Jensens Fonde samt Grønlands Hjemmestyre, udvidelse af eksisterende institut tegnet af KHR 1995, 800 m2, projektleder.

2005- 2007: Ringsted Svømmehal
Totalentreprisekonkurrence m Pihl & Søn, 1. præmie, 3.500 m2 nybyggeri, partneransvarlig 

2004- 2007: Ilimmarfik, ny universitetspark i Nuuk, Grønland
Udførelse af byggeri, projekteringsleder og partner ansvarlig. Projektet udstillet på udstillingen ”Ny nordisk Arkitektur”, Louisiana, 2012

2004- 2007: Rammeaftale Århus Universitet
Partneransvarlig, bygherre UBST (nu BYGST), varetagelse af Universitetets om- og udbygninger, projekteringsleder på: Ombygning af Århus Kunstmuseum til Geologisk Institut (6.000 m2), nyopførelse af Institut for Idræt (8.000 m2), Udvidelse af Stenomuseet (3.000 m2).

2002- 2004: Forum Horsens, Kultur og idrætscenter m. svømmehal og multisal
Bedste forslag projektkonkurrence, projekteringsleder og partneransvarlig,
ca. 16.000 m2 ombygning og nybygning

2001- 2004: Wattenmeerstation Sylt, Institut for vadehavsforskning, Nordtyskland
Bedste forslag international projektkonkurrence, projekteringsleder og partneransvarlig,
ca. 3.000 m2 ombygning og nybygning

1999- 2004: Utterslev Skole, Ny folkeskole, København NV,
Bedste forslag i projektkonkurrence, projekteringsleder og partner ansvarlig, 10.000 m2
Præmieret af Udvalget til Hovedstadens Forskønnelse, København

1998- 2000: Udvidelse af Roskilde Badet
Bedste forslag i projektkonkurrence, skitsering, projektering, sagsarkitekt, 2.000 m2

1997- 1998: Masterplan for Greve Midtby
1. præmie, idékonkurrence m. efterfølgende lokalplanlægning, sagsarkitekt

1995- 1998: Stege Skole
Skitsering, projektering, sagsarkitekt, ny folkeskole, 8.000 m2


TIDLIGERE ANSÆTTELSER

1993 – 1995: Projektansættelser overvejende med skitsering hos:
Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen, Århus: Det Kgl. Bibliotek, Kbh.

KHRAS arkitekter: Frederiksberg Centret

Arkitektfirmaet Hvidt og Mølgård: Udvidelser i Indenrigslufthavnen, Kastrup

Arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen: Helhedsplan for Tuborg, Hellerup

1991 – 1993: Architekten Böge und Lindner, Hamburg
Konkurrencer, skitsering, projektering 

1988: MacCormac, Jamieson, Pritchard and Wright, London
Ansat som arkitektstuderende, konkurrencer, skitsering, projektering