Anja Rolvung
Arkitekt MAA


Karriere:
2016 – Partner og stifter Rolvung og Brøndsted Arkitekter
2015 Selvstændig konsulent projektledelse
2015 – Projektleder/bygherre Frederiksberg Kommune
1999 – 2014 Partner, KHR arkitekter
1995 – 1999 Arkitekt, KHR arkitekter

Uddannelse:
1995 Cand. Arch. fra Kunstakademiet i København
1989 Matematisk student fra Køge Gymnasium

Sprog:
Dansk, engelsk og skandinavisk, kendskab til tysk og fransk


FAGLIGT RESUME

Fokus i arbejdet som arkitekt er udviklingen af stærke arkitektoniske koncepter, fastholdelse af disse gennem komplekse, udfordrende og langvarige processer til realisering af arkitektur.

Dette sker gennem ledelse af ofte milliardstore byggeprojekter fra udarbejdelse af arkitektkonkurrencer, udvikling af vinderprojekterne gennem byggeriets faser til færdigt byggeri.

Interessen samler sig om at skabe overblik og koordinere de mange delelementer et stort byggeprojekt består af, at formidle dette for bygherre samt at lede medarbejderteams til at samarbejde og yde det bedste mod det fælles mål.

Opgavetyperne har primært været offentligt infrastruktur-, universitets- og sundhedsbyggeri. Igennem de sidste 12 år er således udviklet en række store hospitalsprojekter i Norge i et tæt samarbejde med Rambøll Arkitekter og pka Arkitekter i Trondhjem, hertil kommer ledelsen igennem 4 år af først arkitektkonkurrencen og herefter de første projekteringsfaser af det ny universitetshospital i Odense.


ERFARING – UDVALGTE PROJEKTER:

2010 – 14: Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), Danmark
Ansvarlig projektleder for det internationale rådgiverkonsortium på Nyt OUH, total areal 250.000 m², en anlægssum på 7,8 mia. d.kr. og gennemsnitligt 80 fuldtidsmedarbejdere i tværfagligt rådgiverteam på projektkontor i Odense.

Projektledelse med ansvar for bygherrekontakt, tværfaglig ledelse af projekteringen for alle rådgiverfag, tid og økonomi.
Projektleder for rådgiverkonsortiet på arkitektkonkurrenceforløbet der strakte sig over et år forud, 1. præmie. Projektet er et af Danmarks seks nye supersygehuse og et ’bar marks projekt’ hvor rådgivningen ud over de for et hospital krævende rådgivningsydelser for arkitekt- og ingeniørfag herunder logistiksystemer og inventar, også indeholder et omfattende landskabs- og infrastrukturprojekt på den 82 hektar store grund.

2009 – 14: Ny A-fløj, Universitetssygehuset Nord-Norge Tromsø
Partneransvarlig og styregruppemedlem i projekteringsgruppen, total areal 18.000 m² og en anlægssum på 1 mia. NOK.
Projektet er et komplekst hospitalsprojekt med etablering af en ny fløj midt i et eksisterende og kompakt stort hospital i drift. Opgaven indeholder desuden en omfattende rokadeplan for det samlede hospital, da flytning af næsten alle afdelinger er mere hensigtsmæssig efter etablering af nybyggeriet for fremtidig optimal drift i den samlede bygningsmasse.

2005 – 14: Børne og Unge Senter (BUS), Bergen Norge
Ansvarlig projektleder for Arkitektgruppen BUS, total areal 85.000 m² og en anlægssum på 5 mia. NOK.

Projektledelse med ansvar for bygherrekontakt, projekterings- og procesledelse, tid og økonomi. Projektleder på den internationale arkitektkonkurrence forud, 1. præmie.
Børnehospitalet er en ny stor udbygning af det eksisterede Haukeland Sygehus. Det ny børnehospital etableres på en stærkt skrånende grund for foden af et af de store fjelde omkring Bergen og er et komplekst og kompakt bygningsanlæg i mange niveauer. Børnehospitalet bliver bygget tæt op af det eksisterende hospital med krævende logistik for byggeplads og drift til følge. Byggeriet er under opførelse. 

2001 – 07: Biocenter i Universitetsparken, Københavns Universitet Danmark
Projektleder for arkitekt i alle projekteringsfaser fra skitseprojekt til udførsel, totalt areal på 30.000 m² med en anlægssum på 1 mia. d.kr. Projektleder på arkitektkonkurrencen forud, 1. præmie.
Projektet er et teknisk specialiseret laboratoriebyggeri med genklasse 2 og 3 laboratorier, barrieredyrestald og NMR-scanningscenter. Projektet indeholder desuden et kompliceret landskabsprojekt med etablering af landskab på dækkonstruktioner, spejlbassin og tilpasninger til eksisterende Universitetspark.


ERFARING – ANDRE PROJEKTER:

2016: Hammerfest sygehus, Norge
Projektleder for Rambøll Norge i tilbudskonkurrence, 2. præmie.

2015: Stavanger sygehus, Norge
Projektleder for Rambøll Norge i tilbudskonkurrence om 180.000 m2 nyt sygehus,
2. præmie.

2015: Haugesund sygehus, Norge
Projektleder for Rambøll Norge i tilbudskonkurrence om 80.000 m2 nyt sygehus til indpasning i eksisterende bygningsmasse, 2. præmie.

2014: Vestre Viken Sygehus, Drammen
Konceptrapport, bidrag standardromsrapport.

2011 – 14: Regionshospitalet Randers/Grenaa ny fælles akutmodtagelse
Projektleder for arkitektarbejder i alle projekteringsfaser i totalentreprise, 5.000 m². Projektleder for arkitekt på totalentreprisekonkurrencen forud, 1. præmie. Etablering af ny tilbygning til eksisterende sygehus i drift.

2007 – 10: Cityringen Københavns Metro, Danmark
Projektleder for arkitektprojekteringen i projektkontor hos Metroselskabet i Ørestaden. Projektleder for arkitekt på tilbudskonkurrencen forud, 1. præmie.
Projektet omfattede alle togsystemer og tekniske anlæg til Cityringen herunder projektering af et klargøringscenter inkl. rangerareal til metrotogene i Sydhavnen i København.

2005 – 07: Ny strålebehandlingsbygning på Næstved Sygehus
Projektleder arkitektarbejder i totalentreprise. Projektleder på konkurrencen forud,
1. præmie. Etablering af ny bygning til strålebehandling af kræftpatienter.

2004 – 08: Dansk Institut for Medicinsk Simulation – DIMS – Herlev Sykehus
Projektleder for den samlede bygherrerådgivning for Københavns Amt/Region Hovedstaden. Indretning af 25. og 26. etage på Herlev Sygehus til efteruddannelse af læger i Danmark.

2008 – 10: Ombygning af eksisterende kantine, Københavns Universitet Amager
Projektleder for arkitektprojekteringen.

2005 – 07: Vildbjerg Skole – Ny folkeskole i OPP
Projektleder for arkitektrådgivningen i OPP-konsortiet. Projekteringsleder på konkurrencen forud, 1. præmie. OPP-projekt for Vildbjerg kommune – det første OPP-projekt i Danmark.

2005 – 07: Hulegården, Københavns Amt/Region Hovedstaden
Projektleder for arkitektrådgivningen. Nyt botilbud med 24 boliger til udviklingshæmmede i Herlev Bypark. 

2005 – 06: NTNU, Trondheim, analyse af samlokaliseringsmuligheder for det samlede universitet
Projektleder for den danske del af projektet.
Analyse af samlokaliseringsmuligheder for det samlede NTNU i samarbejde med arkitekterne i Rambøll og pka arkitekter.

2004 – 07: Kunstdonation fra Ny Carlsbergfondet, Københavns Universitet
Projektleder. Koordinering af ophængning af kunstdonation fra Ny Carlsbergfondet på Københavns Universitet, Det humanistiske Fakultet.

2004 – 06: Indretning af moderne kontorarbejdspladser og mødefaciliteter i eksisterende Museumsbygning i Nørregade, Københavns Universitet
Projektleder. Indretning af moderne kontorarbejdspladser og mødefaciliteter i den fredede Museumshal.

1997 – 99: Nyt Humanistisk Fakultet Amager, KUA, Københavns Universitet
Projektering herunder ansvar for brugerproces og skitsering.

1996 – 97: Konkurrence om Nyt Humanistisk Fakultet Amager, KUA, Københavns Universitet
Arkitekt på konkurrenceteam. Helhedsplan for Ørestad Nord og 42.000 m² nybyggeri til Humanistisk Fakultet – 1. præmie.

1996 – 97: Designskolen i Kolding
Arkitekt på konkurrenceteam – 1. præmie.

1995 – 97: Københavns Metro, 1. etape
Projektleder på design af ovenlys til de dybe metrostationer, skitsering og projektering, herunder koordinering af samarbejdet med lysspecialisterne Bartenbach LichtLabor i Østrig.