Alta Sykehus, Alta NO

Opgaven med udbygning af Alta Nærsygehus, som vi vandt i efteråret 2016 skrider raskt frem. I vinter har vi udarbejdet detailprojekt, og dette er netop sendt i udbud i totalentreprise. Hen over sommeren gennemfører vi en samarbejdsfase med den totalentreprenør som vinder, hvor løsninger skal optimeres.

De nye bygninger skal huse faciliteter for dagkirurgi, billeddiagnostisk afsnit, dagbehandling, fødeafsnit samt sengeafsnit til somatik og psykiatri. Alle de nye afsnit kommer til at fungere gnidningsfrit sammen med de ombyggede afsnit i det eksisterende sygehus.

Arkitektonisk har vi valgt at bygge videre på den bygningsstruktur, som det eksisterende sygehus har. Derved lægger vi tilrette for, at sygehuset vil kunne udvides i fremtiden. En ny vinklet sengefløj forbinder eksisterende fløje, hvorved logistikken bliver optimal i det samlede bygningsanlæg. Den nye sengefløj beklædes med lærketræ og er tilpasset skalaen i de omkringliggende villaer også opført i træ.

Efter planen går vi i jorden i september i år, hvorefter der er ca. halvandet års byggetid til de nye sygehusfløje kan tages i brug. Det eksisterende sygehus skal være i drift under hele byggeperioden.